En riktigt bra grund att stå på

ENE erbjuder tjänster inom byggentreprenadarbeten, plattsättning, golvläggning samt rivning/saneringsarbeten. Vi gör allt från mindre arbeten till stora avancerade projekt. Dessutom finns vi till hands vid akuta ärenden som t.ex. inbrott, vatten- eller brandskador.Inget är viktigare för oss än att jobbet vi gör håller en mycket hög kvalitet och att det blir klart på utsatt tid och inom budget. ENE har spetskompetens inom golvläggning och titulerar sig med kvalitetsstämpeln Auktoriserat Golvföretag.

 

Jobba hos oss

Vi söker fler duktiga medarbetare som kan bli en del av vårt fantastiska team.
Kontakta Mattias Eriksson på mattias.eriksson@ene.se eller ring 08-720 99 00.

 

Våra tjänster

ENE fokuserar på att hjälpa till med klokare lösningar och utföra byggarbeten med hög kvalitet enligt gällande branschregler.
Vid golvläggning finns många tillvägagångssätt och material. Vi behärskar dem alla, oavsett om det är i torr- eller våtutrymmen. Vi utför även plattsättning med kakel och klinker.

 • Totalentreprenader

  Ett byggprojekt kan vara stort och komplicerat. Då är det tryggt att kunna vända sig till enbart en aktör som tar hand om allt. Den aktören är vi på ENE. Vi är gärna med i tidigt skede för att säkerställa att allt blir rätt från projektering till slutförd entreprenad.

 • Rivning/ Sanering

  Vi utför alla förekommande rivningar, håltagningar och saneringar. Vi tillhandahåller även sanering av miljöfarligt material som asbest, PCB och PAH. Varje projekt förbereds noggrant med rivningsplaner och planer för hur rivningsmaterialet ska tas om hand säkert och miljöriktigt.

 • Vattenskador

  ENE har lång erfarenhet av vattenskador. Vi tar på oss projektledning med totalansvar för urtorkning till färdigställande. Självklart är vi certifierade och besitter både BAS P & BAS U.

 • Bygg- & rotservice

  Vi utför bland annat stambyten, kontorsanpassningar, ombyggnader, tillbyggnader, nybyggnation och mycket mer.

 • Projektledning

  Vår kompetens och noggrannhet innebär att vi även kan anlitas för enbart projektering och projektledning.

 • Trägolv

  Vi lägger, slipar och lackar alla slags trägolv, lamell, laminat och massiva golv samt renoverar och underhållsoljar.

 • Textilgolv

  Vi har kompetensen att avgöra i vilka miljöer ett textilt golv fungerar. ENE är ett av få företag som behärskar textilmatta på filt och list.

 • Plastgolv

  Plastgolv och plastplattor är ett material som har ett brett användningsområde, inte bara i våtrum. Vi har lång och bred erfarenhet av att installera vattentåliga golv

 • Linoleumgolv

  Linoleum är sedan många år en riktig storsäljare. Materialet lämpar sig för offentliga miljöer men läggs också med gott resultat i bostäder. Dagens teknik tillåter mönsterläggningar nästan utan begränsningar.

 • Gummigolv

  Gummigolv är ett material för främst offentliga miljöer med starkt slitage. Genom åren har vi genomfört flera riktigt stora uppdrag med det här materialet vilket har gett oss ordentlig
  erfarenhet och kunskap om det.

 • Keramik

  Vi behärskar marknadens alla förekommande plattsättningar av kakel, klinker och natursten. Vi har såklart utbildning enligt gällande regelverk och jobbar enligt GVK´S gällande branschregler.

 • Miljösmarta Golv

  Våra golvläggare är specialutbildade på pvc-fria plastgolv och designgolv. Vi hjälper dig att finna miljövänligaste golvalternativen för alla behov och användningsområden. Miljövänligt, slitstarkt och lätt att underhålla

 • Specialarbeten

  Vi kan dessutom mycket annat, t.ex. måttsydda gångmattor i textilmaterial.
  Eller vad sägs om att få ditt företags logotype i entrémattan eller infogad i befintligt golvmaterial. Vi hjälper dig att finna en personlig lösning.

 • Akustikgolv

  Vi har en bred kunskap av akustikgolv. Golv som lämpar sig för offentliga miljöer som skolor, bibliotek, förskolor, sjukhus och vårdinrättningar.

 

Kvalitetssäkring

Att ha nöjda kunder är kanske en självklarhet i alla branscher. Vi har skapat oss en tydlig bild av hur vi vill att vår verksamhet ska fungera för dig som kund.

Kvalitetspolicy

Det är företagets policy att utifrån en god marknadskännedom, genom klart definierade och för alla anställda kända mål och en kontinuerlig utveckling av organisationen och anställda eftersträva en ständig förbättrad effektivitet, produktivitet, kvalitet och lönsamhet så att våra produkter svarar mot våra egna och kundens krav och förväntningar samt ständigt hålla sig uppdaterad och följa lagar och förordningar.

Kvalitetsidé

Vår idé om kvalitet är att kunden alltid ska kunna förvänta sig en felfri produkt, utifrån vår affärsidé.

Vi ska nå en felfri och ständigt förbättrad produkt genom att:
– Följa vår kvalitets- och miljömanual
– Utföra egenkontrollprogram
– Utföra förbesiktning
– Vara med på besiktningar
– Omgående rätta till besiktningsanmärkningar

 

Produkter & Skötsel

Vi ser till att alltid använda oss av de bästa och mest utvecklade produkterna som finns på marknaden. Rätt omhändertagna kommer de vara i perfekt skick i många år.

Några av våra produkter vi använder

Armstrong (parkett, plast, linoleum, textil, specialgolv)
Casco (trälim, linoleumlim, golv-/vägglim)
Ehrenborg (plast, gummi, textil, vinyl)
Forbo (parkett, plast, linoleum, textil)
Freudenberg (parkett, plast, linoleum, textil)
Kährs (parkett)
LIP (primer, spackel, fix/fog, golv-/vägglim)
Tarkett (parkett, plast, linoleum, textil)

Skötselråd (från GBR)

Textila golvbeläggningar
Laminatgolv
Plastgolv
Linoleumgolv
Lackerade trägolv
Oljebehandlade trägolv
Våtrum plastgolv/plastvägg
Granitkeramik
Oglaserad klinker/cotto
Sjösten
Glaserad keramik

 

Miljö

Vi försöker att så långt som möjligt tänka miljövänligt. Till exempel ser vi till att arbeta med så miljövänliga produkter som möjligt och minimera mängden sopor som vår verksamhet lämnar efter sig.

Miljöpolicy

ENE skall uppfattas som ett miljötänkande företag. Vi strävar efter att arbeta med så miljövänliga produkter och miljömedvetna kunder som möjligt. Vi ska bidra till en långsiktigt hållbar miljöutveckling genom att använda och utveckla effektiva byggmetoder. Byggmaterial ska till våra projekt väljas utifrån minsta möjliga miljöpåverkan som för projektet är möjligt. Vi ska arbeta mot en minskad avfallsbelastning på miljön genom att inom hela vår verksamhet fokusera på kretsloppstänkande i form av återbruk och källsortering.

Vår målsättning är:

– Arbeta med GBRs miljösystem
– Alltid använda produkter som har miljödeklaration
– Använda vattenbaserade limmer och oljor
– Aktivt styra kunden till riktiga och ej hälsofarliga städmetoder
– Presentera lösläggningsbara alternativ
– Undvika golvläggning på undergolv som ej uppfyller RF-kraven enligt AMA
– Inte använda avjämningsmassor som innehåller kasein
– Inte montera golv med stora emissionsvärden eller höga halter med mjukgörare
– Påverka kundens val av material ur ett miljöperspektiv
– Vi sorterar restprodukter såsom limburkar, emballage etc. till återvinningstationer
– Välja transportsätt och fordon för minimal miljöpåverkan
– Vara aktiv när det gäller att välja rätt material
– Inte montera fler produkter än nödvändigt
– Sträva efter en så god arbetsmiljö som möjligt

Det når vi genom att:

– Samarbeta med miljömedvetna fabrikanter och underentreprenörer
– Arbeta med miljömedvetna kunder
– Ta till vara på den kunskap som redan finns angående miljö
– Alltid arbeta för bättre arbetsmiljö
– Stegvis byta ut tjänstebilarna till bränslesnålare alternativ

2014-Klimatkomp_Neutral

Arbetsmiljöpolicy

Bolaget ska uppfylla alla krav i arbetsmiljölagstiftningen. Bolaget ska kartlägga och förebygga arbetsmiljörisker och arbetsskador, sätta konkreta mål för förbättringar av arbetsmiljö och utarbeta och tillämpa arbetsmiljöprogram för att uppnå målen. Vår övertygelse är att rätt hanterat arbetsmiljöprogram ger i slutändan ett förbättrat ekonomiskt resultat för bolaget.

 

Referenser


 

Om oss på ENE

ENE AB grundades 1994. Vår gedigna erfarenhet och kompetens gör att vi åtar oss totalentreprenader inom alla typer av bygg, plattsättning, vattenskador och saneringsarbeten. Vi tillhandahåller även ett stort antal tjänster inom byggsektorn som konstruktörer, arkitekter mm. Dessutom utför vi även projektering och projektledning. Vi är medlemmar i Stockholms Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier. Vi har en oerhört gedigen erfarenhet av golvarbeten och utför inläggning av alla golvtyper som t.ex. linoleum, parkett, plast och keramik, men även specialarbeten som infällda logotyper, mönsterläggningar osv. Sedan 2001 är vi en del av Golvpoolen. Det innebär att det är extra tryggt att anlita oss tack vare Golvpoolens hårda krav på utbildning, kvalitet och miljö.

ENE Organisationsschema
ENE Värdeord

 



Medlem i