Golvbranschen, GBR: Allvarlig kritik mot miljöbedömningsföretagen

I senaste numret av Byggindustrin granskas återigen miljöbedömningsföretagen. Problematiken kring inkonsekventa och felaktiga bedömningar lyfts upp och allvarlig kritik riktas mot framförallt två av de största systemen på marknaden. Golvbranschen, GBR har länge varit kritiska till hur bedömningssystemen agerar och eftersöker transparenta, konsekventa bedömningar där kriterierna vilar på erkända vetenskapliga rön. 

Läs mer här

No Comments

Post A Comment