Inom en mycket nära framtid införs eller skärps flera regleringar på klimatområdet. Golvföretagen kommer att påverkas. Framförallt kommer det att ställas alltfler och mer specifika krav på att leverera klimatdata till kunder. Under våren planerar Golvbranschen att ta fram en guide för att hjälpa företagen...