Inom en mycket nära framtid införs eller skärps flera regleringar på klimatområdet. Golvföretagen kommer att påverkas. Framförallt kommer det att ställas alltfler och mer specifika krav på att leverera klimatdata till kunder. Under våren planerar Golvbranschen att ta fram en guide för att hjälpa företagen...

Golvbranschen, GBR, har tagit fram nya riktlinjer för golvrenovering. Genom att renovera ett golv i stället för att riva ut det och lägga nytt sparas både material och miljön. De nya riktlinjerna för renovering av halvhårda golv, vilket är plast, linoleum och gummi, är nu färdiga och...